Hällekis - Hällesäter Trygghetsboende 65plus

Trygghetslägenheter för personer 65 år eller äldre i Hällekis tätort i markplan med egen uteplats som hyresgästen själv sköter. Nära till livsmedelsbutik och kommunikationer. Småbåtshamn och badplats finns på orten. I hyran ingår hushållsel och IP-tv med kanalutbud "Sappa Bas". Ytterligare tv-kanaler samt internetanslutning kan köpas via Openbit. Kommunens träffpunkt för seniorer ligger i nära anslutning till lägenheterna. Fastigheten hyrs ut av GöteneBostäder men ägs av Götene Äldrehem. Boendet innebär medlemskap i en kooperativ hyresrätt. Medlemsavgiften är 100 kr och betalas vid inflyttningen.Adress: Backlyckevägen 4


Trygghetsboende – en vanlig lägenhet med möjlighet till gemenskap

Till skillnad från ett äldreboende har ett trygghetsboende ingen egen personal utan liknar mer ett vanligt lägenhetsboende. Det görs heller ingen behovs­bedömning för att få hyra en trygghetslägenhet men du ska ha uppnått en viss ålder.

Lägenheterna i ett trygghetsboende är helt eller delvis till­gänglighetsanpassade. Till varje bo­ende finns också en mötesplats knuten för gemensamma träffar och aktiviteter. Dessa träffpunkter drivs av Götene kommun, även person­er som inte bor på trygghetsboendena är välkomna att delta i deras verksamhet.

Trygghetslägenheterna som sådana är i övrigt som vilka hyreslägenheter som helst. Din lägenhet är din. Du sköter själv ditt eget hushåll och dina egna måltider men kan också ta med dig och äta din lunch tillsammans med andra på träffpunkten. Du deltar i övrigt i gemenskapen precis hur lite eller hur mycket som du själv önskar. Valet är helt och hållet ditt! Du som har behov av hemtjänst ansöker om detta hos kommunen.