Götene - Heldesborg Trygghetsboende 70plus

Moderna trygghetslägenheter med god tillgänglighet för personer 70 år eller äldre i Götene tätort. Centralt läge, nära till handel och all tänkbar service. Rymliga, inglasade balkonger. Hiss. IP-telefoni (kräver eget internetabonnemang). Bredbandstjänster kan köpas via Telia. Telia TV Lagom ingår i hyran. P-platser med motorvärmare alternativt laddstolpe (11 kW) eller garageplatser i mån av tillgång. I huset finns också kommunens träffpunkt för seniorer.

Adress: Lidköpingsvägen 6


Trygghetsboende – en vanlig lägenhet med möjlighet till gemenskap

Till skillnad från ett äldreboende har ett trygghetsboende ingen egen personal utan liknar mer ett vanligt lägenhetsboende. Det görs heller ingen behovs­bedömning för att få hyra en trygghetslägenhet men du ska ha uppnått en viss ålder.

Lägenheterna i ett trygghetsboende är helt eller delvis till­gänglighetsanpassade. Till varje bo­ende finns också en mötesplats knuten för gemensamma träffar och aktiviteter. Dessa träffpunkter drivs av Götene kommun, även person­er som inte bor på trygghetsboendena är välkomna att delta i deras verksamhet.

Trygghetslägenheterna som sådana är i övrigt som vilka hyreslägenheter som helst. Din lägenhet är din. Du sköter själv ditt eget hushåll och dina egna måltider men kan också ta med dig och äta din lunch tillsammans med andra på träffpunkten. Du deltar i övrigt i gemenskapen precis hur lite eller hur mycket som du själv önskar. Valet är helt och hållet ditt! Du som har behov av hemtjänst ansöker om detta hos kommunen.